3in.no: Minst annerledes av alle i New York

Som hvit mann i slutten av 30-årene, med kone og to barn, middelklassebakgrunn og kristen oppdragelse, en universitetsutdannelse jeg bruker for sjelden, og en studiegjeld jeg betaler ned for langsomt, er det ingenting spesielt med meg. Jeg er del av alle privilegerte majoriteter.

Jeg er nok den minst “annerledese” personen i hele New York. Men det er innovatøren oppgave å være annerledes. Hvordan gjør man det?

Les mer på 3in.no