Skremsels­journalistikk

Dagbladet bedriver skremselsjournalistikk på nett.

Barns risiko for å få narkolepsi er ni ganger så høy hos dem som har fått vaksine mot svineinfluensa, enn hos dem som ikke er vaksinert, viser en fersk studie.

… heter det i ingressen. Men artikkelen sier ingenting om hva vi skal gange med ni.

Det er selvsagt uansett ikke bra, men journalisten burde ha nevnt at narkolepsi finnes hos mellom 0,025 og 0,05 prosent av befolkningen. Da har vi noe å gange med ni.

Hvis vi tar i litt, vil det si at en som har tatt vaksinen har maks 0,5 prosent sjanse for å få narkolepsi, men til gjengjeld tilnærmet 0% sjanse for å få svineinfluensa.

En som ikke har tatt vaksinen, derimot, har maks 0,05 prosent sjanse for å få narkolepsi, men betraktelig høyere sjanse for å få svineinfluensa, som visstnok har dødelighet omtrent som vanlig influensa, 0,1%.

Når alt er regnet inn, så er det altså veldig liten sjanse for at noen av delene skal skje, og valget står mellom minimalt større sjanse for å få narkolepsi eller minimal sjanse for å dø av svineinfluensa.