I am Chris K. N.

and I write
(and sometimes I help people with their marketing)

Chris K. N.

Don’t get fooled by outrage

There is a lot of outrage in my Facebook and Twitter feeds, in the comment sections I see, and in the op-eds and letters to the editor I sometimes read. Outrage at politicians and big corporations; at science-deniers and at bad science. Anger at Trump…

Continue reading...
Chris K. N.

Tillatelse til å Selge og Snoke

Overvåkingskapitalisme

De fleste av oss har vokst opp med at salg og reklame i utgangspunktet er uting. Det er noe lovene beskytter oss mot. Det er underforstått at det handler om å overtale de naive naboene våre til å gi fra seg pengene sine. (Heldigvis er…

Continue reading...
Chris K. N.

Minst annerledes av alle i New York

Det er vår oppgave, som innovatører, å være annerledes. Og man skulle kanskje tro vi var gode på det i Annerledeslandet Norge, men det spørs om ikke vi har noe å lære om annerledeshet. Jeg er nok den minst “annerledese” personen i hele New York.

Continue reading...